Kant- og baggrundsafmærkning m.m.

Der anvendes følgende typer kant- og baggrundsafmærkning m.m.:

 Kantafmærkning, baggrundsafmærkning og færdselsfyr.

 

Kantafmærkning fremhæver kørebanekantens forløb og faste genstande.

Baggrundsafmærkning angiver bratte ændringer i kørebanens forløb.

Færdselsfyr fremhæver heller, rabatter og lignende.

 

Der anvendes følgende kantafmærkning:

N-41-Kantpaele N 41 Kantpæle
Pælene har gul refleks i højre og hvid refleks i venstre vejside. Afstanden mellem pælene er normalt 100 m. I vejsving og andre steder, hvor der er behov for kraftig markering, er afstanden dog mindre. Motorkøretøjer og store knallerter skal passere pælene på den side, toppen hælder ned imod. På den side af kantpælen, som vender mod kørebanen, kan være angivet retning til nærmeste nødtelefon.

N-42-Kantafmarkningsplader N 42 Kantafmærkningsplader
Pladerne angiver, at motorkøretøjer og store knallerter skal passere pladerne på den side, striberne hælder ned imod. Det gælder dog ikke for kørsel til stoppested, i busbane, parkeringsbane eller lignende.

N-43-Spidsmarkering N 43 Spidsmarkering
Pladen angiver rabatspids. Motorkøretøjer og store knallerter kan passere pladen på begge sider.

N-44-1-Markeringscylinder N 44,1 Markeringscylinder
Cylinderen kan være rød eller orange.

N-44-2-Markeringskegle N 44,2 Markeringskegle
Keglen kan være rød eller orange.

N-44-3-VognbanedelerN 44,3 Vognbanedeler

N-46-MarkeringslygterN 46 Markeringslygter
Lygter med fast eller blinkende hvidt lys.

    
Vedrørende N 44 og N 46: Afmærkningen anvendes ved vejarbejde og lignende til afgrænsning af arbejdsområdet.

O-41-42-Retningspile O 41-42 Retningspile
Pilene anvendes over for vejudmundinger, i ydersiden af vejsving og på andre steder, hvor trafikanterne skal foretage en væsentlig retningsændring.

O-43-45-SpaerrebommeO 43-45 Spærrebomme
Bommene anvendes, hvor vej eller sti ophører, eller hvor bredden eller højden brat formindskes, fx fordi en del af kørebanen er afspærret. Bomme med skrå striber skal passeres af motorkøretøjer og store knallerter på den side, striberne hælder ned imod.

P-11-Hellefyr P 11 Hellefyr
Hellefyr er gule søjler. De angiver, at kørende skal holde til højre for hellefyret, medmindre kørsel venstre om er tilladt ved anden afmærkning, eller hellefyret er beliggende på kørebane med ensrettet færdsel, jf. færdselslovens § 15, stk. 4.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *