Servicetavler

Ruteangivelser

 

Rutenumre med punkteret ramme anvendes på veje, som fører mod den pågældende rute.

I forbindelse med rutenummeret kan især for ruter på motorveje anføres rutens hovedretning nord, syd, øst og vest forkortet til n, s, ø og v.

Rutenumre og ruteidentifikation for veje anføres dels på særlige tavler langs vejene, dels på de i andre paragraffer beskrevne vejvisningstavler, enten alene eller i forbindelse med stednavne.

 

Der anvendes følgende rutenumre:

M-9-ContainerhavnM 9 Containerhavn

M-10-Farge-for-cyklende-og-gaaendeM 10 Færge for cyklende og gående

M-11-Farge M 11 Færge
Tavlen angiver overfartssted med færge, der medtager motorkøretøjer.

M-12-Lufthavn M 12 Lufthavn
Tavlen angiver lufthavn eller flyveplads, der må beflyves af taxifly.

M-13-Jernbanestation M 13 Jernbanestation
Tavlen angiver jernbanestation, hvorfra der afgår persontog.

M-14-Busterminal M 14 Busterminal
Tavlen angiver terminal, hvorfra der udgår busser i fast rutetrafik.

M-15-TransportcenterM 15 Transportcenter
Tavlen angiver center med plads til omlæsning af gods med tilhørende servicefaciliteter.

M-16-Parker-og-rejs M 16 Parker og rejs
Tavlen angiver parkeringsplads ved jernbanestation, busterminal eller færge. På tavlen kan også bruges symbol, der viser bus eller færge.

M-17-PosthusM 17 Posthus

M-21-ForstehjalpM 21 Førstehjælp
Tavlen angiver, at der kan ydes førstehjælp ved ulykker.

M-22-TelefonM 22 Telefon

M-23-VarkstedM 23 Værksted

M-24-Tananlag M 24 Tankanlæg
Med undertavle UE 33,4 angives, at der er lademulighed for elbil.

M-30-Primitiv-teltplads-for-stitrafikanterM 30 Primitiv teltplads for stitrafikanter

M-31-Campingplads M 31 Campingplads
Tavlen angiver campingplads for telte og campingvogne. Symbol for campingvogn eller en kombination af symbolerne for telt og campingvogn kan anvendes.

M-32-Campingplads-for-autocampereM 32 Campingplads for autocampere

M-33-CampinghytterM 33 Campinghytter

M-34-Rasteplads M 34 Rasteplads
Tavlen angiver parkeringsplads med borde og bænke for kortvarigt ophold.

M-35-Badested M 35 Badested
Indendørs badested markeres med tagsymbol over badesymbolet.

M-36-GolfbaneM 36 Golfbane

M-37-Fiskesoe-put-and-takeM 37 Fiskesø (Put and Take)

M-41-VandrerhjemM 41 Vandrerhjem

M-42-Hotel M 42 Hotel
»Motel« eller »Kro« kan angives med tekst.

M-43-RestaurantM 43 Restaurant

M-45-CafeteriaM 45 Cafeteria

M-46-WCM 46 WC
Tavlen angiver toilet eller tørkloset.
Hvis toilettet er indrettet for handicappede, forsynes tavlen med invalidesymbol.

M-47-Tomning-af-kemisk-toiletM 47 Tømning af kemisk toilet

M-51-Kirke M 51 Kirke
Tavlen angiver kirke, synagoge eller lignende.

M-52-1-Lokal-servardighedM 52,1 Lokal seværdighed

M-52-2-National-sevardighedM 52,2 National seværdighed

M-53-UNESCO-verdensarvsmonumentM 53 UNESCO verdensarvsmonument

M-54-NationalparkM 54 Nationalpark

M-57-Industriomraade M 57 Industriområde
I forbindelse med symbolet kan eventuelt angives navnet på industriområdet.

M-61-Information M 61 Information
Tavlen angiver turistbureau, turistinformationstavle eller anden information. Informationens art kan angives med tekst. Er informationen indendørs, angives dette med tagsymbol over i'et.

M-100-1-DagligvareforretningM 100,1 Dagligvareforretning
Tavlen angiver særlig servicevejvisning til dagligvareforretning.

M-100-2-Varelse-til-lejeM 100,2 Værelse til leje
Tavlen angiver særlig servicevejvisning til værelse til leje.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *