Undertavler

U-1-AfstandU 1: Afstanden til det sted på vejen, hvorfra hovedtavlens angivelse gælder.

U-2U 2: Hovedtavlens angivelse gælder for en vejstrækning. Tallene angiver afstanden fra tavlen til vejstrækningens begyndelse og slutning.

U-3 U 3: Hovedtavlens angivelse gælder kun i et vist antal timer eller minutter, på visse ugedage eller inden for visse klokkeslæt. Klokkeslæt anført med sort eller hvidt gælder for hverdage undtagen lørdage, klokkeslæt anført i parentes gælder for lørdage, og klokkeslæt anført med rødt gælder for søn- og helligdage.

U-4U 4: Hovedtavlens angivelse gælder kun for bestemte færdselsarter.

U-5U 5: Hovedtavlens angivelse eller signalets visning gælder ikke for den angivne færdselsart.

u7-cyklist-hojresving-undtagetU7: Lyssignalernes visning på X 11 Hovedsignal, X 12 Pilsignal og X 16 Cyklistsignal uden separat pilsignal mod højre gælder ikke for den angivne færdselsart.

U-6U 6: Hovedtavlens angivelse gælder en tilstødende vej.

Stk. 4. De hyppigst forekommende symboler er følgende:

US-1US 1: Bil til og med 3.500 kg.

US-2US 2: Lastbil.

US-3US 3: Personbil over 3.500 kg og med over 8 siddepladser foruden førerens plads (Bus).

US-4US 4: Lastbilvogntog.

US-5US 5: Påhængskøretøj.

US-6US 6: Campingvogn samt eventuelt trækkende køretøj.

US-7US 7: Autocamper.

US-8US 8: Cykel og lille knallert.

US-9US 9: Lille knallert.

US-10US 10: Motorcykel og stor knallert.

US-11US 11: Traktor og motorredskab.

u-13-letbanekoretojUS 13: Letbanekøretøj

US-12US 12: Invalid.